Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem je registrovanou sociální pobytovou službou, která je dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 50 registrována u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pod číslem 2458072.

Zajištění péče se vztahuje k individuálním potřebám každého uživatele s přihlédnutím k jeho schopnostem a možnostem. Našimi službami chceme zajistit důstojné prožívání života, zapojení do společenského dění a respektování jeho lidských práv. Potřeba péče, podpory a dohledu jsou takové, že je nelze zajistit jiným způsobem (péčí rodinných příslušníků, terénními, či ambulantními službami) nebo chybí rodinné zázemí, či neplní své funkce dostatečným způsobem.

POSLÁNÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytnout uživatelům komplexní sociální služby v oblasti bio-psycho-sociálních a spirituálních potřeb s důrazem na kvalitu, dostupnost a zamezení sociálního vyloučení.

Cílem sociální pobytové služby je individuální přístup k potřebám a přáním uživatelů. Zároveň je důležité zajistit podporu a rozvoj soběstačnosti v oblastech sebeobsluhy a vědomí identity vlastní osobnosti, vytvoření optimálních podmínek v oblasti péče o vlastní osobu, dále podpora uživatele k motivaci k aktivnímu životu prostřednictvím aktivizačních a socioterapeutických činností (ergoterapie, muzikoterapie, canisterapie), posílení zájmových činností uživatele. Snažíme se, aby uživatel udržoval kontakty s vlastním společenským prostředím, s vlastními rodinami a dalšími blízkými osobami, navazování dalších přátelských mezilidských vztahů, snížit rizika sociálního vyloučení. Naším cílem je vytvořit bezpečné podmínky pro zajištění důstojného stáří a také ochrana a uplatnění práv a oprávněných zájmů uživatelů.

Prioritou sociální služby je vytvoření důvěryhodného vztahu mezi uživatelem služby a pracovníkem služby, kdy klademe důraz na zachování důstojnosti uživatele, udržení a rozvíjení jeho potřeb a zájmů. Dále chráníme uživatele před negativními vlivy a předsudky společnosti. Uživatel služby a klíčový pracovník jsou při individuálním plánování průběhu sociální služby rovnocennými partnery. V neposlední řadě klademe důraz na profesionální přístup, diskrétnost a týmovou spolupráci.

CÍLOVÁ SKUPINA

 • senioři s Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí nebo ostatními typy demencí, mají sníženou soběstačnost a vyžadují pravidelnou pomoc a podporu druhé osoby, dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu
  • mladší senioři (65 – 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Seniorcentrum nabízí sociální služby pro seniory v různých stupních potřeby dopomoci a to v 1.etapě výstavby komplexu Seniorcentra v následujícím spektru:

Budova A Domov se zvláštním režimem kapacita 60 míst od 1.9.2021

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb o sociálních službách poskytujeme tyto základní činnosti:

  • poskytnutí ubytování
  • poskytnutí stravy
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Dále nabízíme možnost využít fakultativní služby a činnosti poskytnuté za úhradu (cena dle aktuálního platného ceníku)

  • spotřeba elektrických spotřebičů: televizor, lednice, chladnice, rychlovarná konvice, pračka
  • povinné revize spotřebičů (dle ceníku elektrorevizí)
  • kadeřnické služby (dle ceníku externí kadeřnice)
  • pedikérské služby (dle ceníku externí pedikérky)

Bezplatné fakultativní služby, které mohou Uživatelé využívat:

  • doprovody k lékaři a na vyšetření
  • uživatelé mohou mít na svých pokojích vlastní rádia
  • uživatelé mohou mít v chladničce poskytovatele drobné potraviny a nápoje
  • možnost využívat mikrovlnné trouby a varné konvice poskytovatele
  • zajištění služeb pedikéra, kadeřnice
  • zajištění léčiv a zdravotnických pomůcek
  • zajištění inkontinentních pomůcek od dodavatelů
  • uživatelé mají k dispozici ve společných prostorách TV a rádio poskytovat

Adresa:

 

Provozovatel:

OASA nezisková o.p.s.    

IČ: 26839857

 

Místo poskytované služby: Opava, Dohnálkova 3052/15, 74601

:                          26839857

Sídlo:                      Dohnálkova 3052/15, Opava, 746 01

Provozovna:           Dohnálkova 3052/15, Opava, 746 01

Telefon:                 +420  553 796 223

E-mail:                   domov@oasagroup.cz

                          

Kontakty:

MUDr. Petr Slaný
zakladatel společnosti
, ředitel
Mobil: +420 608 350 500
E-mail: reditel@oasagroup.cz

 Blanka Vítečková
účetní

Mobil: +420 775 802 022
E-mail: ucetni@oasagroup.cz

PhDr. Jana Režnarová 

sociální pracovnice
Mobil: +420 775 853 650
E-mail: socialni@oasagroup.cz

Úřední hodiny sociální pracovnice

Pondělí      8h – 12h  13 – 17 h

Středa      8h– 12  13 – 16 h

Schůzku je třeba sjednat na tel: čísle 775 853 650 nebo na e-mailu: socialni@oasagroup.cz