Pujčovna kompenzačních pomůcek

Půjčovna kompenzačních a zdravotnických pomůcek umožňuje zapůjčení potřebné pomůcky na přechodnou  dobu lidem po úrazech, v rekonvalescenci či dlouhodobě nemocným. Zapůjčení pomůcky pomůže lidem překlenout období, než si budou moci opatřit pomůcku z vlastních prostředků nebo z příspěvku zdravotní pojišťovny.

JAK SI KOMPENZAČNÍ POMŮCKU OBJEDNAT?

  • Telefonicky na čísle 553 796 226 nebo osobně na adrese provozovny: OASA nezisková o.p.s., Dohnálkova 3052/15, Opava, kontaktujte Pečovatelskou službou OASA, kde si dohodnete termín předání a další podmínky k sepsání smlouvy o nájmu kompenzační pomůcky.
  • V dohodnutém termínu si můžete požadovanou kompenzační pomůcku vyzvednout. Rezervujte si dostatek času, neboť než si pomůcku převezmete, sepíše s Vámi zástupce pečovatelské služby nájemní smlouvu
  • Rovněž při vrácení kompenzační pomůcky si rezervujte dostatek času na její řádné předání, neboť bude sepsán Protokol o vrácení kompenzační pomůcky, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

  • pro seniory na území okresu Opavska

JAKÉ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY ZAPŮJČUJEME? :

  • polohovací postele
  • chodítka
  • jídelní stolky
  • sedačka na vanu
  • antidekubitní vzduchová matrace
  • klozetové křeslo stabilní

 Tuto službu poskytujeme nad rámec základních činností stanovených zákonem o sociálních službách.


Adresa:

Provozovatel:

OASA nezisková o.p.s.    

:                           26839857

Sídlo:                     Dohnálkova 3052/15, Opava, 746 01

Provozovna:         Dohnálkova 3052/15, Opava, 746 01

Telefon:                +420 5 53 796 226

E-mail:                   manager@oasagroup.cz 

 

Kontakty: 

MUDr. Petr Slaný
zakladatel společnosti, ředitel

Mobil: +420 608 350 500
E-mail: reditel@oasagroup.cz

Mgr. Ivana Tichá
manager pro ošetřovatelství

Mobil: +420 608 350 501
E-mail: manager@oasagroup.cz

Blanka Vítečková
účetní

Mobil: +420 775 802 022
E-mail: ucetni@oasagroup.cz

Mgr. Sabina Vlčková
sociální pracovnice

Mobil: +420 608 350 512
E-mail: socialni2@oasagroup.cz

Úřední hodiny sociální pracovnice

Pondělí      8h – 12h  13h – 17h

Středa       8h – 12h  13h – 16h

Schůzku je třeba sjednat na tel: čísle 608 350 512 nebo na e-mailu: socialni2@oasagroup.cz