Aktuality

Výroční zpráva za rok 2018

výročnízpráva2018.pdf

  • 17.06.2019
Den sociálních služeb 2014

 11. 6.2014 jsme se zúčastnili 9. ročníku Dne sociálních služeb pořádaných odborem sociálních věcí Magistrátu města Opavy slavnostně zahájený první náměstkyní primátora Pavlou Brady  Kromě nás se Dne sociálních služeb účastnilo více než dvacet poskytovatelů sociálních služeb z Opavska. Během celého dne jsme poskytovali potřebné informace a přehled o našich službách. Součástí dne  byl i bohatý doprovodný program.2014

 

 

  • 29.10.2018
Den sociálních služeb 2015

 

 

Dne 17.6. 2015   se naše firma Ošetřovatelská a sesterská agentura OASA Opava s.r.o.  účastnila jubilejního desátého ročníku Dne sociálních služeb  pořádaného Magistrátem města Opavy. Na této akci jsme se prezentovali nabídkou služeb a také jsme prezentovali výrobky našich uživatelů ze Seniorcentra OASA v Litultovicích. Cílem naší účasti bylo podat návštěvníkům podrobné informace o našich současných službách, ale také o našich plánech do budoucna.

 

den služeb

  • 24.10.2018