Agentura domácí péče

Založena v listopadu 1992 jako jedna z prvních 26 soukromých agentur domácí péče na území České republiky.
Zřizovatelem agentury je MUDr.Petr Slaný

Jsme členy:

 • Asociace domácí péče České republiky
 • World Home Care and Hospice Organization (WHHO)

Komu je služba určena?

 • klientům vyžadující odbornou zdravotní péči na základě indikace ošetřujícího lékaře v okrese Opava.
 • všem věkovým kategoriím—zvláště pak klientům s různým stupněm bezmocnosti, pooperační stavy, apod.

Dostupnost péče?

 • služby poskytujeme s dostupností 24 hodin denně 7 dní v týdnu (od pondělí do neděle)
 • Objednávky služeb na číslech servisního telefonu 553 796 226 od pondělí do pátku v době 7:00-15:00,
 • V ostatní době v případě nutnosti 608 350 501

Co služba obsahuje ?

 • Aplikace injekcí i.m., i.v., s.c., epidurálně, infusí, insulinu, analgetik, …
 • Ošetřování stomií, katetrů, provádění cévkování, klysma
 • Převazy ran, dekubitů, bércových vředů
 • Komplexní zdravotní péče o imobilní a inkontinentní klienty, hospicová domácí péče
 • Měření krevního tlaku, teploty, příjmu a výdeje tekutin, glykémie, EKG
 • Odběry biologického materiálu
 • Rehabilitační ošetřovatelství—nácvik soběstačnosti, mobilizace, vertikalizace, nácvik chůze,…
 • Ošetřovatelské poradenství pro rodinné příslušníky, zácvik
 • Specializovaná rehabilitační péče fysiotherapeuta v domácím prostředí:
  1. nácvik chůze, zvyšování soběstačnosti
  2. individuální léčebná tělesná výchova
  3. pooperační rehabilitace, apod.

Kdo ji poskytuje?

 • středně zdravotní personál - zdravotní sestry
 • fysiotherapeuté

Služby mimo úhradu zdravotních pojišťoven

 • Zdravotní domácí péči – především rehabilitační ošetřovatelství je možno poskytnout i za přímou úhradu klientem. Cena ½ hod. vč. cestovného 180,- Kč, 1 hod. v.č cestovného 360,- Kč.
 • Za přímou úhradu je možno poskytnout: měření TK, odběr glykemie, ošetřovatelské poradenství.

Adresa:

Odkaz na mapu

 

Provozovatel:

OASA zdravotní s.r.o.,    IČ: 48392448
Sídlo: U Zlatnice 256, Raduň 747 61               Provozovna: Hradecká 668/1, Opava 746 01

Kontakty:

MUDr. Petr Slaný
zakladatel společnosti, ředitel

Mobil: +420 608 350 500
E-mail: reditel@oasagroup.cz

Mgr. Ivana Tichá
manager pro ošetřovatelství

Mobil: +420 608 350 501
E-mail: manager@oasagroup.cz

Blanka Vítečková
účetní

Mobil: +420 775 802 022
E-mail: ucetni@oasagroup.cz