Ambulance pracovnělékařských služeb

Adresy ambulancí pracovnělékařských služeb (PLS):

 • Opava, Hradecká 1 ( v budově nad restaurací U Tří kohoutů ve zvýšeném přízemí)

Co je pracovník vyslaný na lékařskou prohlídku PLS povinen mít sebou:

 • žádanku od zaměstnavatele na provedení prohlídky se specifikací pracovní pozice
 • vyplněný dotazník (A, nebo B) o zdravotním stavu – vyplňuje vždy pracovník sám
 • ranní moč
 • výpis ze zdravotnické dokumentace od svého ošetřujícího praktického lékaře v následujících situacích:
  • vždy při první návštěvě v naší ambulanci
  • v dalších návštěvách kopie aktuálních lékařských odborných zpráv týkajících se stávajícího zdravotního stavu:
  • po dlouhodobé pracovní neschopnosti delší než 2 měsíce
  • po operaci
  • při závažných změnách zdravotního stavu omezujících pracovní schopnost
  • v případě podezření choroby z povolání
  • při významné změně medikace
  • po provedení významných lékařských vyšetřeních
  • v případě, že se necítím schopen(a) vykonávat danou profesi bez omezení
  • dispenzarizace u odborného lékaře
  • kopie odborných lékařských zpráv lze také zaslat naskenované na pls@oasagroup.cz

Platební ujednání a ceny prohlídek:

 • Vstupní prohlídky - zaměstnavatel (personalista)  sdělí pracovníkovi, zda tyto prohlídky hradí posudkovému lékaři fakturou. V případech, kdy je nehradí, úhradu provede v ambulanci uchazeč o zaměstnání v hotovosti a platí následující ceník:
 Vstupní lékařská prohlídka  525,- Kč
 + AUDIO  + 315,- Kč
 + SPIROMETRIE  + 210,- Kč
 + RENTGEN PLIC  + 315,- Kč
 + PLETYSMOGRAFIE , vč.chladového testu  + 630,- Kč
 + EMG  + 945,- Kč
 + EKG  + 210,- Kč
 + Odběr krve  + 210,- Kč
 + potvrzení průkazů (řidičský, svářečský, vazač, jeřábník, potravinářský,...  + á 105,- Kč

  Periodické, mimořádné a výstupní prohlídky – hradí vždy zaměstnavatel

Způsob objednání: 

 •  výhradně telefonicky na čísle      +420 739 201 009
 •  e-mail asistentky lékaře: pls@oasagroup.cz
 •  pro všechny naše smluvní firemní partnery je vyhrazena následující pracovní doba asistentky lékaře pro objednání a komunikaci :
 Pondělí   10:00 - 12:00 hod
 Úterý   10:00 - 12:00 hod
 Středa   10:00 - 12:00 hod
 Čtvrtek   10:00 - 12:00 hod
 Pátek   10:00 - 12:00 hod

Personální obsazení:

 • MUDr. Petr Slaný - posudkový lékař PLS
 • MUDr . Martin Vašák - konzultant v oboru ORL a vyhodnocování AUDIO vyšetření
 • Mgr. Silvie Quisová - dopravněpsychologická vyšetření řidičů
 • Adéla Sikorová - asistentka lékaře

Servisní zajištění a organizování pracovnělékařských služeb:

OASA Medical Service s.r.o., Raduň, U Zlatnice 256, PSČ 74761, IČ 28603583, DIČ CZ28603583


 Kontakty:

Adéla Sikorová
asistentka lékaře

Mobil: +420 739 201 009
E-mail: pls@oasagroup.cz