Přechodné pobyty - Litultovice

 Přechodné pobyty jsou vhodné pro období dovolených, odpočinku rodinných příslušníků nebo při potřebě přechodné intenzivní sociální péče.

 

K dispozici jsou 1 - 2 lůžka dle aktuálně volné lůžkové kapacity Seniorcentra OASA v Litultovicích.

Minimální délka pobytu je 5 dní (kratší pobyty na základě individuálního posouzení) a nejdéle 3 měsíce s možným prodloužením.

Sociální služby jsou poskytovány osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pčováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, cílem služby je umožnit pečujícíc fyzické osobě nezbytný odpočinek.

JAKÁ JE CÍLOVÁ SKUPINA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V BYTECH SC OASA?

 • osoby s chronickým, zdravotním či tělesným onemocněním
 • osoby především z okresů Opava, Ostrava, Bruntál a další
 • věková kategorie uživatelů:
  • dospělí (27 - 64 let)
  • mladší senioři (65 - 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

KOMU JE SLUŽBA URČENA?

 • klientům s různým stupněm snížení soběstačnosti
 • pro občany Statutárního města Opavy
 • následující obce okresu Opavy - Raduň, Vršovice, Chvalíkovice, Komárov, Pustá Polom, Suché Lazce, Mokré Lazce, Otice, Slavkov, Stěbořice, a další obce
 • služby jsou poskytovány na základě žádosti klienta, rodiny, ošetřujícího lékaře

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME?

Dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, paragrafu 40, pečovatelská služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

DÁLE V BYTOVÝCH JEDNOTKÁCH SENIORCENTRA OASA V LITULTOVICÍCH ZAJIŠŤUJEME:

 • dostupnost 24-hodinové péče pracovníků v sociálních službách
 • odborná ošetřovatelská péče zdravotních sester
 • aktivizační činnosti - ergoterapie, kulturní a společenská setkání
 • celodenní stravování dle jednotlivých diet
 • praní prádla
 • ubytování (2-lůžkový pokoj)
 • zahájení provozu: 15.8.2010

KDO SLUŽBY POSKYTUJE?

 • školené pracovnice v sociálních službách (pečovatelky)

CENA SLUŽEB?

 • ceny jednotlivých služeb jsou uvedeny v ceníku

JAKÁ JE KAPACITA?

 • 2 místa

 


Adresa:

Odkaz na mapu

Provozovatel:

OASA nezisková o.p.s.    

IČ: 26839857

Sídlo: U Zlatnice 256, Raduň 747 61  

Provozovna: Hradecká 668/1, Opava  746 01

Místo poskytované služby: Litultovice 202, Litultovice 747 55

Kontakty:

MUDr. Petr Slaný
zakladatel společnosti
, ředitel
Mobil: +420 608 350 500
E-mail: reditel@oasagroup.cz

Mgr. Ivana Tichá
manager pro ošetřovatelství

Mobil: +420 608 350 501
E-mail: manager@oasagroup.cz

Blanka Vítečková
účetní

Mobil: +420 775 802 022
E-mail: ucetni@oasagroup.cz

Bc. Olga Hartmannová
sociální pracovnice

Mobil: +420 775 853 650
E-mail: socialni@oasagroup.cz