Byty s pečovatelskou službou - Litultovice

Areál Seniorcentra OASA se nachází 12 km od Opavy a skládá se z komplexu tří navzájem propojených budov (A,B,C), půdorysy viz www.via-lucis.cz.

Terénní pečovatelská služba v bytových jednotkách Seniorcentra v Litultovicích je registrovanou sociálních službou terénního typu, která je dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, paragrafu 40, registrována u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pod číslem 3941485. 

 

JAKÉ JE POSLÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY?

Posláním Pečovatelské služby OASA je poskytnout uživatelům komplexní sociální služby v oblasti bio-psycho-sociálních a spirituálních potřeb s důrazem na kvalitu, dostupnost a zamezení sociálního vyloučení.

CO JE CÍLEM PEČOVATELSKÉ SLUŽBY?

Cílem pečovatelské služby je v rámci komplexu služeb sociální péče zmírnit důsledky zdravotního omezení uživatelů, jejich pasivity a osamocení a podpořit psychickou a fyzickou soběstačnost se zaměřením na rozvoj jejich schopností a zachování plnohodnotného života v jejich přirozeném prostředí.

Podporu v běžném životě jim poskytujeme v bytových jednotkách Seniorcentra OASA v Litultovicích.

JAKÁ JE CÍLOVÁ SKUPINA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V BYTECH SC OASA?

 • osoby s chronickým, zdravotním či tělesným onemocněním
 • osoby především z okresů Opava, Ostrava, Bruntál a další
 • věková kategorie uživatelů:
  • dospělí (27 - 64 let)
  • mladší senioři (65 - 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

KOMU JE SLUŽBA URČENA?

 • klientům s různým stupněm snížení soběstačnosti
 • pro občany Statutárního města Opavy
 • následující obce okresu Opavy - Raduň, Vršovice, Chvalíkovice, Komárov, Pustá Polom, Suché Lazce, Mokré Lazce, Otice, Slavkov, Stěbořice, a další
 • u občanů jiných obcí požadavek individuálně posoudíme
 • služby jsou poskytovány na základě žádosti klienta, rodiny, ošetřujícího lékaře

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME?

Dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, paragrafu 40, pečovatelská služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

DÁLE V BYTOVÝCH JEDNOTKÁCH SENIORCENTRA OASA V LITULTOVICÍCH ZAJIŠŤUJEME:

 • dostupnost 24-hodinové péče pracovníků v sociálních službách
 • odborná ošetřovatelská péče zdravotních sester
 • lékařská péče návštěvní formou - praktický lékař
 • aktivizační činnosti - ergoterapie, kulturní a společenská setkání
 • celodenní stravování dle jednotlivých diet
 • praní prádla
 • ubytování v různých typech bytů (apartment, 1-lůžkový, 2-lůžkový, 3-lůžkový)
 • zahájení provozu: 15.8.2010

KDO SLUŽBY POSKYTUJE?

 • školené pracovnice v sociálních službách (pečovatelky)

CENA SLUŽEB?

 • ceny jednotlivých služeb jsou uvedeny v ceníku

KAPACITA?

 • 28 míst

 


Adresa:

Odkaz na mapu

Provozovatel:

OASA nezisková o.p.s.    

IČ: 26839857

Sídlo: U Zlatnice 256, Raduň 747 61  

Provozovna: Hradecká 668/1, Opava  746 01

Místo poskytované služby: Litultovice 202, Litultovice 747 55

Kontakty:

MUDr. Petr Slaný
zakladatel společnosti
, ředitel
Mobil: +420 608 350 500
E-mail: reditel@oasagroup.cz

Mgr. Ivana Tichá
manager pro ošetřovatelství

Mobil: +420 608 350 501
E-mail: manager@oasagroup.cz

Blanka Vítečková
účetní

Mobil: +420 775 802 022
E-mail: ucetni@oasagroup.cz

Bc. Olga Hartmannová
sociální pracovnice

Mobil: +420 775 853 650
E-mail: socialni@oasagroup.cz