Aktuality

Vánoce v Seniorcentru OASA

Všem našim uživatelům, jejich rodinným příslušníkům a jejich blízkým přejeme krásné a pohodové vánoce a splnění všech přání a především přejeme všem pevné zdraví. Zároveň děkujeme panu Marku Stříbnému z Hněvošic, který poskytl věcný dar - kavkazskou jedli - tedy daroval vánoční stromeček našim seniorům, čehož si velmi vážíme a děkujeme.

  • 22.12.2017
Změna názvu firmy

Vážení, 

oznamujeme Vám, že s účinností od 1.12.2017 sez měnil název fimry Pečovatelské služby OASA Opava o.p.s. na OASA nezisková o.p.s.

  • 01.12.2017
Poděkování paní Štenclové Naděždy

Dne 21.11.2017 byl personál v Seniorcentru OASA v Litultovicích obdarován velkým srdcem od paní Naděždy Štenclové jako poděkování za pomoc a péči o její maminku. Děkujeme, že si vážíte naší práce a věřte, že sladké srdce nám udělalo velkou radost. S díkem personál Seniorcentra OASA :-)

  • 22.11.2017