Aktuality

Materiální dary za rok 2015

Děkujeme také dárcům, kteří nás podpořili a podporují prostřednictvím materiálních darů, a to konkrétně: Slezská tvorba, Stoklasa, Optys, Slezská pekárna, JZD Litultovie a ostatní anomymní dárci.

  • 18.01.2016
Finanční dary za rok 2015

Chtěli bychom poděkovat také za poskytnutí finančního daru od osobních dárců, a to konkrétně: paní Floriánové Elišky a paní Gronkowiczové Hany. Tyto finanční prostředky byly využity k zakoupení vybavení do Seniorcentra OASA v Litultovicích.

Dále je náš velký dík směřován firmám, které nás také finanční podpořili, a to konkrétně: UNIRON s.r.o., ISOTRA a.s., Re-spol s.r.o., Model Obaly a.s., Tiskárna Grafico, a také dalším firmám, které si přály zachovat v anonymitě. Tyto finanční prostředky byly využity na pořízení relaxačního a masážního křesla do Seniorcentra OASA v Litultovicích.

V neposlední řadě moc děkujeme firmě TEVA Czech Industries s.r.o. za velkorysý finanční dar, ze kterého jsme mohli pořídit dvě polohovací křesla do Seniorcentra OASA v Litultovicích.

Polohovací křeslo Elysee

  • 18.01.2016
Materiální dary za rok 2015

Děkujeme také dárcům, kteří nás podpořili a podporují prostřednictvím materiálních darů, a to konkrétně: Slezská tvorba, Stoklasa, Optys, Slezská pekárna, JZD Litultovie a ostatní anomymní dárci.

  • 18.01.2016