Aktuality

Vyhlášení výsledku výběrového řízení

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

 Ředitel Pečovatelské služby OASA Opava, o.p.s., se sídlem Poštovní 239, 747 61 Raduň, IČO: 26839857, zadavatel zakázky vedené pod názvem „Projektová dokumentace OASA CENTRUM“, rozhodl dne 7.4.2017 na základě protokolu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu v zadávacím řízení. Vítězným uchazečem se stává STUDIO 58 s.r.o., se sídlem Horní náměstí 283/58, Město, 746 01 Opava, IČO: 28641761 za cenu nejvýše přípustnou 2 029 900,- Kč bez DPH.

  • 10.04.2017
Zadávací řízení Projektová dokumentace OASA Centrum

Zadavatel, Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s., rozhodl o zahájení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku označenou názvem „Projektová dokumentace OASA CENTRUM“. Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby k projektu „Výstavba nového zařízení domova se zvláštním režimem, vč. doprovodných služeb v Opavě (Moravskoslezský kraj)“. Výzva zadavatele pro podání nabídek je zveřejněna zde: VÝZVA.pdf


Kompletní zadávací dokumentaci je možné si stáhnout z webových stránek www.uschovna.cz/zasilka/LI9JH8GXWU9BFMFM-U68


V případě dotazů k této zakázce se můžete obrátit na kontaktní osobu zadavatele prostřednictvím kontaktního e-mailu: hana.konickova@bettera.cz.


Lhůta pro podání nabídky: 24.3.2017 do 15:30 hodin. 

  • 10.03.2017
Ples seniorů

Dne 25. února 2017 proběhla další z našich tradičních akcí a to PLES, který byl určen jak pro naše uživatele, tak jejich rodinné příslušníky a známé. Ples se nám vydařil, nesl se v duchu 30. let. Ples byl skvělý, úžasný, plný krásné hudby a dobrého pohoštění :-)  Z fotek v galerii můžete posoudit náladu na plese, která na něm zavládla :-)

                                  

 

  • 01.03.2017