Aktuality

Pokládání základního kamene budovy OASA Center

 

Vážení,

 

Dne 12.3.2020 proběhlo položení základního kamene budovy OASA Center v Opavě.  Cílem výstavby komplexu OASA Center je centralizace všech zdravotnických a sociálních služeb a provozů OASA Group do jedné budovy.

Do této budovy bude umístěn domov se zvláštním režimem s kapacitou pro 60 uživatelů, dispečink terénní pečovatelské služby a zdravotní domácí péče a ambulance lékařů a rehabilitace.

Věříme, že veškeré naše osobní, pracovní a finanční úsilí se podaří naplnit a zrealizovat.

Poklepání základního kamene proběhlo za přítomnosti primátora Statutárního města Opavy pana Ing. Tomáše Navrátila, 1. náměstkyně primátora Bc.Hany Brňákové, náměstka primátora pana PhDr. Igora Hendrycha, PhD. a náměstka primátora pana Ing. Michala Jedličky. Velmi si vážíme jejich podpory a spolupráce.

Zároveň děkujeme hlavnímu projektantu panu Ing. Romeu Doupalovi a jeho kanceláři STUDIO 58 za přípravu celé projektové dokumentace. Poklepání základního kamene se také zúčastnili zaměstnanci OASA Group.  Stavbu realizuje firma Rybka - stavby a služby, s.r.o.

Děkujeme všem zúčastěným za jejich podporu.

MUDr. Petr Slaný

 

  • 12.03.2020
Vánoční vystoupení dětí z MŠ Litultovice

Dne 12.12.2019 nás navštívili děti z mateřské školky v Litultovicích a pro naše uživatele si připravily pásmo básniček a písniček s vánoční tématikou.

Za jejich vystoupení moc děkujeme a přejeme krásné vánoce.

 

 

  • 12.12.2019
Výroční zpráva za rok 2018

výroční zpráva 2018

  • 28.06.2019