Aktuality

V souvislosti s ukončením stavu pandemické pohotovosti, o kterém rozhodla Poslanecká sněmovna ve středu 4. 5. 2022, se od 5. května ruší všechna dosavadní mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví.

Od tohoto data tak končí povinnost nosit ochranu dýchacích cest také ve zdravotnických zařízeních,lékárnách  a zařízeních sociálních služeb.

 

 

  • 05.05.2022
Pohádka o Budulínkovi

 

Dětské hlásky rozjásaly náš domov.3.května 2022.  Děti z nedaleké ZŠ Englišova přišly potěšit naše klienty svojí pohádkou o Budulínkovi. Dětem se u nás líbilo, tak jako ony se líbily všem, kdo jejich představení viděli. Paní učitelka slíbila, že k nám přijdou zase.

  • 03.05.2022
Koncert Irena a přátelé

V Domově OASA Opava opět zazněla hudba. Z Litultovic nás přišla pozdravit paní Irenka se svými přáteli hudebníky. A tak se budovou nesly písně lidové, zlidovělé, známé i méně známé. Během programu vládla veselá atmosféra, takže jsme naše hudební těleso propouštěli jen s těžkým srdcem.

 

 

  • 26.04.2022