Aktuality

Materiální dary za rok 2015

Děkujeme také dárcům, kteří nás podpořili a podporují prostřednictvím materiálních darů, a to konkrétně: Slezská tvorba, Stoklasa, Optys, Slezská pekárna, JZD Litultovie a ostatní anomymní dárci.

  • 18.01.2016
Trávení vánočních svátků

V průběhu měsíce prosinec 2015 jsme se i my v Seniorcentru chystali na vánoční svátky a vytvářeli si předvánoční atmosféru. Vyrábí se různé vánoční dekorace, poslouchají se koledy a povídá se o různých vánočních zvyklostech.

  • 18.12.2015
Hudební vystoupení dechové kapely z Litultovic

Dne 27.11.2015 nám přišla zahrát k poslechu i k tanci hudební dechová kapela z Litultovic. Všem zúčastněným se vystoupení moc líbilo. Zpívali se různé známé písničky a všichni tak zavzpomínali na "staré" časy. Občerstvení bylo zajištěno místními seniory z Litultovic, za což jim za celé Seniorcentrum moc děkujeme.

  • 18.12.2015