Aktuality

Vánoce v Seniorcentru OASA

Všem našim uživatelům, jejich rodinným příslušníkům a jejich blízkým přejeme krásné a pohodové vánoce a splnění všech přání a především přejeme všem pevné zdraví. Zároveň děkujeme panu Marku Stříbnému z Hněvošic, který poskytl věcný dar - kavkazskou jedli - tedy daroval vánoční stromeček našim seniorům, čehož si velmi vážíme a děkujeme.

  • 22.12.2017
Pozvánka na vánoční vystoupení MŠ Litultovice

Vážení,

zveme Vás na vánoční vystoupení Mateřské školy Litultovice v prostorách Seniorcetnra OASA v Litultovicích. Vystoupení se koná 19.12.2017 v 10 hodin. Přiďte se k nám vánočně naladit a potěšit se z vystoupení dětí.

Výsledek obrázku pro vánoční stromeček a noty

Pozvánka na vystoupení

  • 04.12.2017
Změna názvu firmy

Vážení, 

oznamujeme Vám, že s účinností od 1.12.2017 sez měnil název fimry Pečovatelské služby OASA Opava o.p.s. na OASA nezisková o.p.s.

  • 01.12.2017