Aktuality

Den sociálních služeb 2014

 11. 6.2014 jsme se zúčastnili 9. ročníku Dne sociálních služeb pořádaných odborem sociálních věcí Magistrátu města Opavy slavnostně zahájený první náměstkyní primátora Pavlou Brady  Kromě nás se Dne sociálních služeb účastnilo více než dvacet poskytovatelů sociálních služeb z Opavska. Během celého dne jsme poskytovali potřebné informace a přehled o našich službách. Součástí dne  byl i bohatý doprovodný program.2014

 

 

  • 29.10.2018
Den sociálních služeb 2015

 

 

Dne 17.6. 2015   se naše firma Ošetřovatelská a sesterská agentura OASA Opava s.r.o.  účastnila jubilejního desátého ročníku Dne sociálních služeb  pořádaného Magistrátem města Opavy. Na této akci jsme se prezentovali nabídkou služeb a také jsme prezentovali výrobky našich uživatelů ze Seniorcentra OASA v Litultovicích. Cílem naší účasti bylo podat návštěvníkům podrobné informace o našich současných službách, ale také o našich plánech do budoucna.

 

den služeb

  • 24.10.2018
Základní informace o projektu OÁZA pro klienty v domácí péči

 

loga

Základní informace o projektu OÁZA pro klienty v domácí péči

Projekt by financován z Programu švýcarsko – české spolupráce na MZ se zaměřením na rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj.

Zprostředkujícím subjektem bylo Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Cílem projektu bylo zlepšení domácí péče v Moravskoslezském kraji.

Hlavní výstupy projektu:

  1. Nákup 10 ks polohovacích lůžek 
  2. HW – serverové řešení a jeho instalace
  3. Nákup PC sestav a multifunkčního zařízení 
  4. Nákup 2 automobilů pro rozšíření domácí péče
  5. Zorganizování seminářů pro veřejnost
  6. Školení pro zaměstnance OASA

 postel

  • 23.10.2018