Aktuality

Vážení uživatelé zdravotních služeb,

v rámci všech opatření v souvislosti s COVID-19 Vám sdělujeme, že dodržujeme opatření nařízená vládou a příslušními státními orgány. Dodržujeme přísné zásady zvýšené hygieny, nosíme roušky, rukavice, desinfikujeme interiéry našich vozidel. Nadále se snažíme službu poskytovat v plném rozsahu a bez omezení. Zároveň Vás také žádáme o spolupráci a sdělení případných symptomů koronaviru u Vašich příbuzných, abychom tak předcházeli případným negativním omezením v poskytování zdravotní péče z naší strany. Děkujeme za vzájemnou spolupráci a důvěru. 

 

Team OASA

 

  • 23.03.2020
Základní informace o projektu OÁZA pro klienty v domácí péči

 

loga

Základní informace o projektu OÁZA pro klienty v domácí péči

Projekt by financován z Programu švýcarsko – české spolupráce na MZ se zaměřením na rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj.

Zprostředkujícím subjektem bylo Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Cílem projektu bylo zlepšení domácí péče v Moravskoslezském kraji.

Hlavní výstupy projektu:

  1. Nákup 10 ks polohovacích lůžek 
  2. HW – serverové řešení a jeho instalace
  3. Nákup PC sestav a multifunkčního zařízení 
  4. Nákup 2 automobilů pro rozšíření domácí péče
  5. Zorganizování seminářů pro veřejnost
  6. Školení pro zaměstnance OASA

 postel

  • 23.10.2018

 Dnes jsme za podpory dotačního Programu Švýcarsko-české spolupráce uvedli do provozu nová auta pro domácí péči.

 

 

 

 

 

  • 29.03.2016